Àrea client

Consulta el teu saldo en € Virtuals

Demanar targeta

Format: 12345678X
Format: Z1234567A
Mínim 4 caràcters | Ex: C33YZ
Format: dd/mm/aaaa

Desitjo rebre promocions, informació i/o publicitat de la targeta Club Compradors i dels comerços adherits on es faci ús de la targeta Club Compradors a través de:

Targeta Urbana, S.L.
Ptge. Antoni Sabaté Mill, 1 Vilafranca del Penedès
T. 696 41 97 10